SERVICE
 
KONTAKT

Schaeffler Polska Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 35/37,

02-285 Warszawa, Polska

Tel.: +48 22 245 85 00

Fax.: +48 22 878 31 64

2018-02-06 | HERZOGENAURACH

Schaeffler odnotowuje silny wzrost w 4. kwartale 2017


  • Wstępne wyniki finansowe za rok 2017 ogłoszone
  • W 2017 roku wzrost dochodu o 5,9 procent do 14 miliardów euro
  • Prognoza zysku na poziomie 4 - 5 procent (przy stałej walucie) w roku 2017 przekroczona
  • Silny 4-ty kwartał ze wzrostem 8,5 procent przy stałej walucie
  • Podział na trzy główne działy od 1-ego stycznia i nowa jednostka e-mobilność

Schaeffler, dostawca części zamiennych na międzynarodowym rynku motoryzacyjnym i przemysłowym, ogłosił wstępne wyniki finansowe za rok 2017. Firma odnotowała wzrost dochodu do około 14 miliardów euro (ubiegły rok: około 13,3 miliardów euro), ze wzrostem 5,9 procent przy stałej walucie. Dochód za czwarty kwartał wyniósł około 3,5 miliarda euro (analogiczny kwartał ubiegłego roku: około 3,4 miliardów euro), oznacza to wzrost o 8,5 procent przy stałej walucie.

Jest to jeden z najwyższych wzrostów kwartalnych odnotowanych przez Schaeffler w ciągu ostatnich lat. W rezultacie, firma zamknęła rok 2017 z dochodem powyżej zakładanej prognozy 4 – 5 procent (przy stałej walucie).

Oba działy przyczyniły się do osiągnięcia takiego zysku. Dochód działu motoryzacyjnego wzrósł do 10,9 miliardów euro (poprzedni rok: około 10,3 miliardów euro), co oznacza wzrost o 5,9 procent przy stałej walucie. Jednocześnie dochód działu przemysłowego wzrósł w 2017 roku do poziomu około 3,1 miliarda euro. Przy stałej walucie stanowi to wzrost na poziomie 5,6 procent. W czwartym kwartale, tempo wzrostu działu przemysłowego, przy stałej walucie, na poziomie 9 procent, wyprzedziło tempo wzrostu działu motoryzacyjnego, które uplasowało się na poziomie 8,3 procent. Dane te pokazują, że dział przemysłowy powrócił na ścieżkę długoterminowego wzrostu.

Dzięki silnym dwóm ostatnim kwartałom roku, dział motoryzacyjny ponownie odnotował wzrost szybszy w stosunku do rynku, np. w odniesieniu do światowej produkcji samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych. W porównaniu do wspomnianego wzrostu rynku o około 2,3 procent w 2017 roku, dział motoryzacyjny osiągnął wzrost o 3,6 procent wyższy. W samym czwartym kwartale wzrost był wyższy o 7,2 procent.

Wszystkie regiony Grupy Schaeffler przyczyniły się do osiągnięcia wzrostu dochodu w 2017 roku. Region Chin ponownie osiągnął najwyższy wzrost 24,1 procent przy stałej walucie. Rynek Azji/Pacyfiku wzrósł o 5,7 procent przy stałej walucie. Region obu Ameryk odnotował wzrost o 4,6 procent przy stałej walucie, a region Europy wzrost o 1,4 procent przy stałej walucie.

„Ponownie udało nam się w 2017 roku kontynuować pasmo sukcesów. Pozytywna tendencja wzrostu w drugiej części roku była bardzo zachęcająca. Udało nam się przekroczyć zakładaną prognozę zysku na poziomie 4 – 5 procent w skali roku. Mamy nadzieję utrzymać ten pozytywny trend w 2018 roku,” powiedział Klaus Rosenfeld, Prezes Schaeffler AG.

Silny wzrost działu motoryzacyjnego był zasługą zarówno Działu Automotive OEM (wzrost o 6,6 procent przy stałej walucie) oraz Działu Automotive Aftermarket (wzrost o 3,2 procent przy stałej walucie). Zgodnie z zapowiedzią z października 2017, od 01 stycznia 2018, Dział Automotive Aftermarket zostaje wydzielony ze struktur Działu Automotive Schaeffler AG i staje się oddzielnym działem, na czele którego stanie Michael Söding (55). Dodatkowo firma postanowiła otworzyć nową jednostkę organizacyjną dla e-mobilności. Od 01 stycznia 2018 ujęte będą w niej wszystkie produkty i rozwiązania systemowe dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych.

„Nowa organizacja jest kontynuacją procesu transformacji Grupy Schaeffler. Chcielibyśmy dalej pracować nad zorientowaniem na potrzeby klientów oraz skoncentrować się na ciągłym wzroście przedsiębiorstwa,” wyjaśnia Rosenfeld.

07 marca 2018 Schaeffler AG zaprezentuje wyniki spółki na corocznej konferencji prasowej w Monachium.


Stwierdzenia i założenia dotyczące przyszłości
Niektóre stwierdzenia w tym komunikacie prasowym dotyczą przyszłości. Ze względu na swoją naturę, stwierdzenia te pociągają za sobą znane i nieznane ryzyka, niepewności, jak również inne czynniki, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki lub zdarzenia będą się zasadniczo różnić od tych przewidywanych w stwierdzeniach lub informacjach dotyczących przyszłości. Wspomniane ryzyka, niepewności oraz założenia mogą mieć negatywny wpływ na wynik oraz finansowe rezultaty opisanych planów oraz zdarzeń. Nie będziemy publicznie aktualizować lub poprawiać jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości, niezależnie od tego czy uległy one zmianie w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w jakikolwiek inny sposób. Proszę nie polegać nadmiernie na wspomnianych informacjach dotyczących przyszłości, które są aktualne tylko w chwili publikacji tego komunikatu prasowego. Zawarte w tym komunikacie stwierdzenia dotyczące trendów oraz wydarzeń z przeszłości nie powinny być traktowane jako zapewnienie, że te trendy oraz wydarzenia będą kontynuowane w przyszłości. Niniejsze ostrzeżenie odnosi się do wszystkich przyszłych stwierdzeń dotyczących przyszłości wyrażonych na piśmie lub w formie ustnej przez firmę Schaeffler lub osobę działającą w jej imieniu.

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Akceptuję