Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej Schaeffler

1. Zawartość

Wszystkie oferty zawarte na stronie są niewiążące.
Schaeffler Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian bądź całkowitego usunięcia opublikowanych informacji i ofert (w całości, bądź częściowo) bez konieczności informowania o tym.

2. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Niniejsze strony www zostały przygotowane z najwyższą starannością. Pomimo to firma Schaeffler Polska Sp. z o.o. nie może zagwarantować całkowitej bezbłędności i dokładności prezentowanych tutaj informacji.

Firma Schaeffler Polska Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania z serwisu, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt użytkownika podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych. Schaeffler Polska Sp. z o.o. może publikować na tej stronie odnośniki do innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach ani za uszkodzenia, które nastąpiły z tego tytułu.

3. Własność intelektualna

Cała zawartość stron www firmy Schaeffler Polska Sp. z o.o. podlega prawu autorskiemu (wszelkie prawa zastrzeżone). Kopiowanie lub drukowanie pojedynczych stron lub ich części jest dozwolone o ile zostaną zachowane prawa autorskie. Bez zgody autora stron, właściciela praw autorskich i zarazem ich wydawcy Schaeffler Polska Sp.z o.o. żadna część tej publikacji nie możne być reprodukowana, przechowywana w systemach wyszukiwania lub przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek czy w inny sposób. Schaeffler Polska Sp. z o.o. nie publikuje żadnych materiałów na stronie, których nie jest autorem (a prawa autorskie są zastrzeżone) i nie ma możliwości uzyskania zgody autora na ich publikacje.

4. Polityka prywatności

Schaeffler Polska Sp. z o.o. może poprosić użytkownika podczas wizyty w serwisie o przekazanie informacji osobistych (adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu). Przekazanie swoich danych danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Schaeffler Polska Sp. z o.o. deklaruje, że wszelkie informacje będą traktowane, jako ściśle poufne, zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych oraz że nie zamierza sprzedawać, wynajmować ani przekazywać poufnych informacji o użytkowniku osobom trzecim. Pobieranie, względnie przekazywanie danych osobowych osobom trzecim, instytucjom państwowym i odpowiednim władzom następują wyłącznie w ramach obligatoryjnych narodowych przepisów prawnych.

Wykonywanie usług i pobieranie opłat za wszystkie oferowane usługi jest dopuszczalne (jeśli jest to możliwe pod względem technologicznym jak i jest to uzasadnione) bez wykorzystania danych osobowych.

5. Ważność prawna zasad użytkowania

Przedstawione zasady użytkowania powinny być postrzegane jako część internetowej publikacji.
Jeśli dany punkt przedstawionych tu warunków, bądź jego część nie jest poprawny pod względem prawnym, to nie ma to wpływu na ważność pozostałych punktów.

 

Schaeffler stosuje pliki „cookies” w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania dostępnych treści. Dalsze korzystanie z naszego serwisu oznacza, że użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji

Akceptuję